Paano naging Dios si Jesucristo gayong Siya ang nagsabing Siya’y tao sa Juan 8:40? (2/2)


Paano naging Dios si Jesucristo gayong Siya ang nagsabing Siya’y tao sa Juan 8:40?
Alamin ang sagot ni Bro. Eli Soriano ayon sa Biblia.

~o~
Bro. Eli : Parang yong lalaki nagdamit babae, oh eh babae ba talaga? Nagdamit babae lang pero lalaki yon, di ba? Anong ibig kung sabihin? Si Kristo nagkatawang tao, Dios yon eh. Nagkatawang tao, dahil kung tao ka na, hindi ka na magkakatawang tao eh, pakinggan mo sa Filipos sa Magandang Balita Biblia 2:5

Bro. Rolan :
Filipos( magandang Balita Biblia) 2:5-6 ” Magpakababa kayo tulad ni Cristo Jesus: Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos.”

BE : ta mo, “kahit Siya ay Dios, hindi Siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Dios”. Eh di Dios Siya talaga. ohhh, Pero bakit merong tao? Nagkatawang tao, ang tao yung katawan, pero yung nasa loob ng katawan hindi tao iyon. Pakinggan mo sa 10:5 ng Hebreo kapatid,

BR :
Hebreo 10:5 ” Kaya’t pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. Nguni’t isang katawan ang sa akin ay inihanda mo;

BE : Ayon, pagpasok Niya sa sanlibutan, sinabi Niya: “Hain at handog ay hindi mo ibig. Nguni’t isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. ” So hindi po talaga tao, galing nga Siya doon sa langit eh, pumasok Siya sa sanlibutan, pagpasok Niya sa sanlibutan ang tinahanan Niya o sinakyan Niya yung katawan. Anong katawan iyon? Katawang tao, talagang may tao yung katawan , pero yung pumasok don sa katawan ano, hindi tao yon, ano ba yung nasa katawan? Pakinggan mo sa Colosas 2:9 :

BR:
Colosas 2:9 :
“Sapagka’t sa kaniya’y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman.”

BE: Ayon basahin natin yung Magandang Balita Biblia

BR:
Colosas 2:9(Magandang Balita Biblia): ” Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Cristo nang siya’y maging tao.”

BE : Ayon nong magkatawang tao Siya, nasa Kaniya yung buong kalikasan ng Dios. Nanahan sa Kaniya ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa Kanyang katawang tao. Sa Ingles ang pagkakasabi diyan sa Colosas 2:9:

BE :
Colossians 2:9
” For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily.”

Nandoon sa body yung fullness of Godhead, kaya hindi tao yon eh. Ang totoo, pumasok nga lang yon sa sanlibutan hindi naman dito nanggaling yon eh. Saan ba galing yon? Yung Kristo na iyon? Na pagpasok sa sanlibutan ay ipinaghanda siya ng Dios ng isang katawan. Saan ba Siya galing? Pakinggan mo sa 3..

BR : Juan 13:3 “Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kaniyang mga kamay, at siya’y nanggaling sa Dios, at sa Dios din paroroon.”

BE : Ayon, nanggaling siya sa Dios, sa Dios din Siya paroroon. Yan ang nakasulat sa 13:3 ng Juan. Galing Siya sa Dios, sa Dios din Siya paroroon. Kaya hindi Siya tao eh, nanggaling Siya doon sa Dios eh, at saan ba Siya nanggaling sa Dios, Kapatid na Rolan? 1: 18 ng Juan,

BR : Juan 1:18 “ Walang taong nakakita kailan man sa Dios; ang bugtong na Dios, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya.”

BE: Yan ang bugtong na Dios o bugtong na Anak na nasa sinapupunan ng Ama, nasa sinapupunan pala Siya ng Ama eh. Doon Siya nanggaling, pagpasok Niya sa sanlibutan doon Siya nanggaling sa sinapupunan ng Ama. Pagdating Niya rito sa lupa, pinaghanda Siya ng Dios ng isang katawan, at yong katawan na yon, iyon ang ipinaglihi ni Maria. Tao yung katawan na iyon dahil Siya’y nagkatawang tao. Ganyan yan kapatid.

Video credit to Ang Dating Daan YouTube channel


Your reaction?
Yuck Yuck
0
Yuck
Cute Cute
0
Cute
Angry Angry
0
Angry
Scary Scary
0
Scary
Lol Lol
0
Lol
WTF WTF
0
WTF
Astig Astig
0
Astig
Love Love
0
Love
Wow Wow
0
Wow

Paano naging Dios si Jesucristo gayong Siya ang nagsabing Siya’y tao sa Juan 8:40? (2/2)

log in

reset password

Back to
log in