Paano naging Dios si Jesucristo gayong Siya ang nagsabing Siya’y tao sa Juan 8:40? (1/2)


Paano naging Dios si Jesucristo gayong Siya ang nagsabing Siya’y tao sa Juan 8:40?
Alamin ang sagot ni Bro. Eli Soriano ayon sa Biblia.

~o~
Bro.Eli (BE): Mayron din S’yang sinabi sa Apoc, sa Awit eh mayroong babasahin 22:6 pakinggan mo ha.

Bro.Rolan O. (BR) : Awit 22:6 – Nguni’t ako’y uod at hindi tao; Duwahagi sa mga tao, at hinamak ng bayan.

(BE): Sabi Niya hindi Siya tao uod naman Siya dyan e oh, sabi Niya “Ako’y uod at hindi tao”, Anong ginawa nila sa Kaniya? Ba’t Niya sinabing uod Siya at hindi tao? Sa 16

(BR): Awit 22:16 Sapagka’t niligid ako ng mga aso: kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama: Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa.

(BE) hmm

(BR) Awit 22:18 Hinapak nila ang aking mga kasuotan sa gitna nila, At kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan.

(BE): Si Kristo yan eh, sabi Niya “Ako ika’y uod at hindi tao, Binutasan nila ang kamay Ko at saka ang Aking paa tapos kinulong Ako ng mga manggagawa ng masama: hinapak nila ang Aking kasuotan at kanilang ipinagsapalaran “ eh di dyan lumalabas hindi naman Siya tao uod naman Siya riyan, doon naman sa kabila,mayroon Siyang sinabi, pakinggan mo ha

(BR) Juan 8:12- Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus, na sinasabi,Ako ang ilaw ng sanglibutan:…

(BE) Ayan sabi Niya, Diyan naman ilaw naman Siya, Oh tapos doon naman sa Juan sais

(BR) Juan 6:51 – Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit:…

(BE) Diyan naman tinapay Siya oh, eh pagka pinagsamasama mo lahat yang mga pinagsasabi ni Kristo at hindi mo kukunin ang kahulugan maliligaw ka kapatid. Sa kabila tinapay Siya, sa kabila uod Siya, sa kabila Siya naman ay ilaw, doon naman sa kabila bato naman Siya. Batong matigas, oh tamo maraming simboliko si Kristo. Ngayon nung sabihin Niya yung nasa Juan 8:40.

Jn 8:40 Bakit “ngayo’y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo’y nagsasaysay ng katotohanan.”

Ehh. Alin ba yong tao riyan, na pinagsisikapang patayin ng mga Hudyo? Alin ba yung tao riyan na pinapatay ng mga Hudyo? Pakinggan mo sa Mateo 10 ganito ang ating mababasa sa 28

(BR) Mateo 10: 28 At huwag kayong mangatakot sa mga nagsisipatay ng katawan,

(BE) Ayon

(BR) datapuwa’t—

(BE) Pinagpipilitang mapatay yong katawan eh. Ahh Alam mo ang tao kung pumatay ng kapuwa, ang napapatay mo lang naman yung katawan eh. Eh ang sabi ni Kristo, Pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong nagsasaysay ng katotohanan. Ang pinapatay nila yong katawan eh, Eh talaga namang tao iyon eh. Nagkatawang tao Siya eh, sabi ng Biblia,

Juan 1:14 Nagkatawang tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin(at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan.

Oh si Kristo pala nagkatawang tao pero hindi Siya talaga tao nagkatawang tao nga lang ehh. Eh alin yung tao? Yung katawan. Nagkatawang tao, e di yung tao katawan. Yung katawan ng tao, halimbawa nagkatawang kalabaw, eh ano iyon? Ano yung kalabaw? E di yung katawan, ganon iyon parang yung lalaki nag damit babae, oh eh babae ba talaga? Nag damit babae lang pero lalaki iyon, diba.

Video credit to Ang Dating Daan YouTube channel


Your reaction?
Yuck Yuck
0
Yuck
Cute Cute
0
Cute
Angry Angry
0
Angry
Scary Scary
0
Scary
Lol Lol
0
Lol
WTF WTF
0
WTF
Astig Astig
0
Astig
Love Love
0
Love
Wow Wow
0
Wow

Paano naging Dios si Jesucristo gayong Siya ang nagsabing Siya’y tao sa Juan 8:40? (1/2)

log in

reset password

Back to
log in