#Nasusulat…


#Nasusulat

“Pinapagmamaganak ng Dios ang mga nagiisa: kaniyang inilalabas sa kaginhawahan ang mga bilanggo: nguni’t ang mga mapanghimagsik ay magsisitahan sa tuyong lupa.”

— Awit 68:6 (Ang Dating Biblia)

Source: https://www.facebook.com/37386346143/posts/10154908202281144
 

Below Sponsored by adnow
loading...

#Nasusulat…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

log in

reset password

Back to
log in