Naniniwala ba kayo sa trinity o God the Father, Son at Holy Spirit?


Magkakapantay ba ng kalagayan ang Dios Ama, Dios Anak at Espiritu Santo gaya ng paniniwala ng mga Katoliko?

Alamin ang sagot ni Bro. Eli Soriano mula sa Biblia:

https://goo.gl/Ck8wva

Naniniwala ba kayo sa trinity o God the Father, Son at Holy Spirit?

Naniniwala ba kayo sa God the Father, Son at Holy Spirit? Nasa Biblia ba ang trinity na pinaniniwalaan ng mga Katoliko? Magkakapantay ba ng kalagayan ang Dios Ama, Dios Anak at Espiritu Santo? Alamin ang sagot ng Biblia sa pamamagitan ni Bro. Eli Soriano mula sa programang Ang Dating Daan.

Source
 

Below Sponsored by adnow
loading...

Naniniwala ba kayo sa trinity o God the Father, Son at Holy Spirit?

Comments 25

 1. hindi po dahil mismo po ang Panginoon Hesus.Kristo.ang nagsabi na mas dakila ang Ama.kesa.sa.kanya…at wala.pong mababasa na may trinity.dahil and.DIOS ay Espiritu nang Katwiran at Katotohanan kaya.nga.po kahit hindi natin sila nakikita mararamdan.mo sya kasi.pinananahan.ka.nang DIOS Ama nang Panginoo. Hesus Kristo sa.pamamagitan nang kanilang.Banal Na.Espiritu ayon.sa.kanyang Kalooban mananahan.sya.sayo to GOD be.the Glory…GOD bless All At Salamat po sa.DIOS sa.Pangunawa… 🙂 🙂 🙂

 2. Wla pong “trinity” na nkasulat sa Biblea;
  At di rin pantay2 ang knilang kalagayan.

  Juan 14:28 Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, Papanaw ako, at paririto ako sa inyo. Kung ako’y inyong iniibig, kayo’y mangagagalak, dahil sa ako’y pasasa Ama: sapagka’t ang Ama ay lalong dakila kay sa akin.
  Juan 10:29 Ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kay sa lahat; at hindi sila maaagaw ninoman sa kamay ng Ama.
  I Corinto 11:3 Datapuwa’t ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa’t lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios.
  Bro. Eli Soriano, will give the best answer

 3. Pwede po ba magtanong, Last month po nakumpleto ko po lahat ang indoctrination, hindi po ako natuloy sa pag-bautismo, kung itutuloy ko po ba ang pag-papabautismo kailangan ko po ba ulitin ang indoctrination? Salamat po.

 4. Continuation of “no trinity”

  Juan 14:26 Datapuwa’t ang Mangaaliw, sa makatuwid baga’y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo’y aking sinabi.;
  Juan 13:16 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang alipin ay hindi dakila kay sa kaniyang panginoon; ni ang sinugo man ay dakila kay sa nagsugo sa kaniya.
  Bro. Eli, has more explanation regarding this matter.

 5. Kung hindi nakasulat sa Banal na Bibliya, wag nating paniwalaan..si Hesus lang po ang pinaka huling propeta na binigyang karapatan ng Diyos na pweding magpatawad at magligtas sa ating lahat..sa pamamagitan ng kanyang dugo ay tayo ay naligtas sa tiyak na kapahamakan, wala napong ibang propeta na gumawa at makagagawa pa nito. Sinungaling lng na relihiyon ang magpapanggap nito.

 6. Isang palaisipan sa buhay ng tao kung bakit patuloy parin tayong nabubuhay sa mundong ito.ibig sabihin lang nito lagi tayong binbigyan ng pag asa na maintindihan at maunawaan kung ano ang nais ng Diyos Ama stin..kung ibig ng Diyos n puksain ang lahat ng masama may matira pa kaya.Pagmamahal.Pag ibig yan ang nais ng Dios Ama stin. Ibigin mo ang iyong kapwa o kaaway.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

log in

reset password

Back to
log in