“Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at


“Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo’y aking papagpapahingahin.”

– Mateo 11:28 (Ang Dating Biblia)

#Nasusulat

Source
 

Below Sponsored by adnow
loading...

“Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at

Comments 23

  1. totoo po yan,Bro. Eli Soriano,,maraming taong pagod na ang kaisipan dahil sa kanilang kabuktutan,,hindi sila marunong tumawag sa diyos ama na makapang-yarihan na gumawa sa sanlibutan,,

  2. Lahat Nga Ng May Mabibigat Na Problema At Mabibigat Na Pagsubok Sa Buhay Lumapit Tau Sa Dios Na May Katapatan At May Panalanging May Pasasalamat At Tayoy Kanyang Didingin At Kukupkupin,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

log in

reset password

Back to
log in