Kailangan ba ang penitensya upang mapatawad ang ating mga kasalanan?


Kailangan ba ang penitensya upang mapatawad ang ating mga kasalanan?
Alamin ang sagot ni Bro. Eli Soriano ayon sa Biblia.

~o~
Bro.Eli : Unang una, eh kalokohan yung magpapapako ka sa krus, paparusahan mo yung katawan mo na kagaya ng ginagawa ng nagpipinetensiya diyan sa Pampanga, ano? Alam mo sa Bibliya ang sagot ng Bibliya dyan basahin natin yung Colosas kapitulo 2, ganito ang ating mababasa sa 23.
Bro Daniel :
Colosas 2: 23
23 Ang mga bagay na iya’y katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa, at sa pagpapakababa, at sa pagpapahirap sa katawan; nguni’t walang anomang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman.
Bro Eli : Ayan, yung mga pag, pagsambang kusa, pagpapakababa, pagpapahirap sa katawan may anyo ng karunungan pero hindi talagang karunungan, anyo lang iyon. Parang kabanalan din, mayroong anyo ng kabanalan na sinasabi sa Bibliya pero hindi tunay na kabanalan, basahin natin ang II Tim 3:5.
Bro. Daniel :
II Timoteo 3:5
5 Na may anyo ng kabanalan, datapuwa’t tinanggihan ang kapangyarihan nito: lumayo ka rin naman sa mga ito.
Bro. Eli : Ayun may anyo ng kabanalan they a have a form of godliness but denying the power thereof from such turn away sabi ng Bibliya. They have a form of godliness, may anyo ng kabanalan pero tinanggihan ang kapangyarihan ng kabanalan. Gaya rin naman nung may anyo ng karunungan yung pagpapakababa, pagsambang kusa, pagpapahirap sa katawan pero wala namang kabuluhan, anyo lang yan eh. It’s just a show but deep within hindi nalilinis yung kasalanan mo. It will not cleanse you from your sin, hindi malilinis ang kasalanan mo samantalang nagpapakita ka sa anyo sa mga tao. Nagpipinitensya ka, nagpapaparusa ka, minsan yung iba sya na mismo na nagpaparusa may hawak-hawak syang, Anong tawag dun yung ipinapalo niya sa likod niya? Ay, biro mo yung katawan mo Kristo yung kamay mo hudyo, ikaw din ang pumapalo sa sarili mo. Kaya ang kalahati mo hudyo , kalahati mo Kristo . Sabi sa Bibliya iyon ay walang kabuluhan, hindi yun ang makakapagpatawad sa ating kasalanan. Ang makakapagtawad sa ating kasalanan at ang pagsisisi at ang pagbabagong buhay, ang pag-alis sa kasalanan. Basahin natin ang Kawikaan ganito ang ating mababasa sa ah 28:13.

Bro. Daniel :
Kawikaan 28:13
13 Siyang nagtatakip ng kaniyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa: nguni’t ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan.
Bro. Eli : Ayan pag nagsisisi ka no, pinapahayag mo sa Dios na nagkasala ka, tapos iiwanan mo na yung kasalanan mo eh magtatamo ka ng kaawaan. Iyon ang paraan para mapatawad tayo ng Dios , magsisi tayo sa kasalanan at tanggapin natin yung bautismo na sinasabi sa Bibliya, basahin natin ang 2:38 ng Gawa.
Bro. Daniel :
Gawa 2:38
38 At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawa’t isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Bro. Eli : Ayun maliwanag yan kapatid, pagsisisi at pagtanggap ng bautismo. Magsisi kayo, magbautismo kayo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan, tatanggapin mo pa yung kaloob ng Espiritu Santo. ‘Yun ang nakasulat sa Bibliya, hindi pinitensya ang paraan para mapatawad ang ating kasalanan.

Video credit to Ang Dating Daan YouTube channel


Your reaction?
Yuck Yuck
0
Yuck
Cute Cute
0
Cute
Angry Angry
0
Angry
Scary Scary
0
Scary
Lol Lol
0
Lol
WTF WTF
0
WTF
Astig Astig
0
Astig
Love Love
0
Love
Wow Wow
0
Wow

Kailangan ba ang penitensya upang mapatawad ang ating mga kasalanan?

log in

reset password

Back to
log in