Ano ang mga bagay na dapat taglayin ng isang Kristiano? (1/2)


Ano ang mga bagay na dapat taglayin ng isang Kristiano?
Alamin ang sagot ni Bro. Eli Soriano ayon sa Biblia.

~o~
Bro. Eli: Unang-una ang pagiging Kristiyano, hindi naman naa-acquire ‘yung pagiging Kristiyano in an
instant, ano? Being a Christian, you have to establish relationship with Christ and you have to follow Him. Dapat sumunod ka kay Kristo, magkaroon ka ng relasyon kay Kristo, at sumunod ka kay Kristo. Because the word ‘Christianos’ ay follower of Christ, disciple of Christ ang kahulugan, taga-sunod ni Kristo ang kahulugan ng Kristiyano. Eh, may proseso. You have to undergo a process. Simple as it is but there is a process. Basahin natin ang 9:23ng Lucas. Ganito ang nakasulat:

Sis Luz: Lucas 9:23 “At sinabi niya sa lahat, Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin sa araw-araw ang kaniyang krus, at sumunod sa akin.”

BE: Ayun. Unang-una, para maging Kristiyano ka, itatanggi mo muna ‘yung iyong sarili. You have to deny yourself. Tapos, you have to take up your cross, and follow Him, sabi ng Biblia. Follow Him, “Sumunod kayo sa Akin…” sabi Niya. At para maganap ‘yun, nag-uumpisa ‘yan du’n sa pakikinig, pag-aaral nu’ng salita ni Kristo, pagtanggap, pagsunod. Basahin natin Sister Luz ang 11:26 ng Gawa.

SL: Gawa 11:26 “At nang siya’y kaniyang masumpungan ay kaniyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari, na sa buong isang taon sila’y nakisama sa iglesia, at nagsipagturo sa maraming tao: at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Cristiano, sa Antioquia.”

BE: Para sila maging Kristiyano, naturuan sila. Sila’y naging alagad sa pamamagitan ng pagtuturo. Mayroong indoctrination nangyari, ano? Mayroong pangyayari na sila ay nagkaroon ng instructions. Sa pamamagitan ng kasulatan, na-instruct sila, at makikita mo, isang buong taon na sila’y nakikisama sa iglesia, ano, at nagtuturo doon sa mga tao. At sila ay pinasimulang tawaging mga Cristiano sa Antioquia.

So, it is not in instantaneously acquired. You have to undergo a process. Makikinig ka, sasampalataya ka, tatanggapin mo, you will be subjected to baptism, after baptism, ay gagawin mo ‘yung natutunan mong aral, ‘yun ang complete na proseso ng pagiging Kristiyano. Di ka kasi pupuwedeng maging Kristiyano wala kang naririnig muna, eh. Makikinig ka muna ng aral ni Kristo. Sa 10:17 ng Roma ganito nakasulat:

SL: Roma 10:17 “Kaya nga ang pananampalataya’y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo.”

BE: Ayun. Ang pananampalataya, for you to be a Christian, you have to believe and to have faith, di ba? Dapat magkaroon ka ng pananampalataya. Eh, ang pananampalataya ang wika, nanggagaling sa pakikinig. So, you will spend some time, listening to, and believing on the doctrines of Christ.

Afterwards, tatanggapin mo. So, ‘yun pa lang, it will take you some time. Hindi ngayong oras na ‘to, pagtaas mo ng kamay Kristiyano ka na. Hindi ganu’n. Makikinig ka, tapos ‘yung pinakinggan mo, susuriin mo, tapos, sasampalatayanan mo, pagkasampalataya, tatanggapin mo, magpapabautismo ka. ‘Yun ang sunud-sunod na mga proseso ng pagiging Kristiyano. Ngayon, pagka Kristiyano ka talaga, ‘no, ang…may isang bagay na noticeable na mangyayari sa ‘yo.

SL: Ano po ‘yun?

BE: Du’n sa 5:17 ng ikalawang Corinto ganito ang ating mababasa du’n:

SL: 2 Corinto 5:17 “Kaya’t kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya’y bagong nilalang: ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila’y pawang naging mga bago.”

BE: Ayun. Kung sinoman, ang wika, ay na kay Kristo, siya’y bagong nilalang. He is a new creature. “Old things are passed away; behold, all things are become new.” Ang lahat ng bagay nagsilipas na, ‘yung mga dati. At narito, sila’y pawang naging mga bago. Nandu’n. Kasunod du’n sa pagtanggap ng bautismo, isa sa mga kailangang makita sa isang taong naging Kristiyano, ‘yung naging pagbabago sa buhay niya. May mga bagay na lumipas na, na hindi na makikita sa ‘yo para ituring kang tunay na Kristiyano. Halimbawa, ano ‘yung mga bagay na hindi na dapat makita sa ‘yo, na dapat lumipas na ‘yung mga bagay na ‘yun.

Video credit to Ang Dating Daan YouTube channel


Your reaction?
Yuck Yuck
0
Yuck
Cute Cute
0
Cute
Angry Angry
0
Angry
Scary Scary
0
Scary
Lol Lol
0
Lol
WTF WTF
0
WTF
Astig Astig
0
Astig
Love Love
0
Love
Wow Wow
0
Wow

Ano ang mga bagay na dapat taglayin ng isang Kristiano? (1/2)

log in

reset password

Back to
log in